2020-1.1.1-KKV-START-2020-00082

Kedvezményezett neve:

H-Eco-Tech Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe:

Hőre lágyuló és hőre keményedő ipari, járműipari műanyagok, kompozit műanyagok, 3D nyomtatott anyagok bevonatolása, ezek bevonat-technológiájának és finishelési technológiájának fejlesztése.

Kedvezményezett neve:

H-Eco-Tech Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A támogatás összege: 19.999.980, - Ft

A támogatás mértéke: 60%

A Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt egyfelől a járműipar számára a fém karosszéria és a kompozit elemek tekintetében, valamint minden olyan ipari szegmens számára(speciális bútoripari és háztartási elektronikai ipar), ahol a bevonati technológia végén magas minőségben és magas élettartammal létesül bevonat, olyan szakmai megoldásokat fog föltárni, ami biztosítja, hogy a zömében kézzel végzett és középtávon robottal még nem végezhető finishelési eljárások számára a piac és a gyártó igényei szerint gazdaságos és hatékony technológiát lehessen definiálni általa, mellyel a jelenleg vitatott technológiai eljárások, anyagok, eszközök és módszerek tekintetében egyaránt hatékony és gazdaságos alternatívát fognak biztosítani, még speciális pl. karcálló bevonati rendszereken is.

A projekt másfelől olyan teljesen új bevonattechnológiai területet érint, ami egy új és gyorsan növekedő szegmenst, a 3D nyomtatott munkadarabok festési eljárásainak kidolgozását célozza úgy, hogy ezek a termékek fölvehessék a versenyt az egyéb technológiai eljárások során készült termékekkel. Mivel a 3D nyomtatási technológia gyűjtő fogalom és így az egészen olcsó alapanyagokból pl. PLA, viszonylag olcsó 3D nyomtatási technológiákkal pl. filamentből, szálolvasztásos fizikai eljárással készülő munkadaraboktól, az igen drága fémporból ragasztó hozzáadásával BJ technológiával készülő, akár teherviselő alkatrészként beépíthető munkadarabok gyártásáig nagyon széles körű technológiai környezetet fog át, a projekt célozza a projekt időszaka alatt föllelhető minden fő terület bevonattechnológiai fejlesztését.

Ezeknél a fejlesztési irányoknál nagy hangsúlyt fektetünk olyan bevonattechnológiák kidolgozására, melyek azon túl, hogy jó minőségű termelékeny gazdaságos technológiai környezetet definiálnak, környezetvédelmi szempontból is minden korszerű igényt ki fognak elégíteni.

A projekt célterületei jelenleg nagy gazdasági potenciállal rendelkeznek, illetve nagy dinamikával fejlődő területeket ölelnek át, így a jelenlegi trendek alapján komoly gazdasági lehetőségeket is hordoznak magukban.

A projekt során már törekszünk arra, hogy a tesztekbe bevont ipari partnerekkel élesben is teszteljük a kidolgozott technológiai eljárásokat. A projekt tárgyát képező területeken folyamatos verseny van a területen jelen lévő nemzetközi és hazai vállalatok között, így a saját és partnereink versenyképessége egyaránt fejleszthető a projekt eredményeként létrejövő technológiák, valamint technológiai környezeti definíciók által. A kutatásokat a saját és partnereink eszközeivel, velük együttműködve végezzük és eredményeit a magunk részérő teljes-körűen, a partnerek tekintetében, pedig az ő vállalati „policy” -jüket tekintetbe véve tudjuk nyilvánosságra hozni. A projekt eredményeképpen, tehát reprodukálható technológiai környezeti és konkrét technológiai definíciókkal létre jövő technológiákat tudunk meghatározni, melyek az adott definiált ipari környezetben a versenytársakkal szemben korszerűbb, magasabb minőségű, gazdaságosabb, környezetvédelmi szempontból kifogástalan eljárásokat határoznak meg. Ezekben a kifejlesztésre kerülő technológiai leírásokban definiálva lesznek tehát a bemeneti technológiai kritériumok, minden a munkadarabra vonatkozó releváns technológiai állapotjellemzővel, szükség esetén ezek ellenőrzésének lehetséges módozataival.

Definiálva lesznek továbbá a gyártási segédanyagok releváns jellemzői, minden szükséges technológiai paraméterükkel és esetleges egyéb jellemzőjükkel. A technológiához szükséges főbb gyártóeszközök, illetve azoknak a fejlesztés alatt lévő technológia szempontjából releváns műszaki jellemzői. A sikeresen alkalmazható gyártóeszközök technológiai paramétereinek beállításai, melyekkel a fejlesztés alatt álló technológia sikeresen kimeneti minőségeket biztosított abban a környezetben, melyben az adott terméktípus gyártása zajlik.

A termékek és gyártmányok körét elsősorban az alkalmazott alapanyagok és a bevonattechnológiai jellemzői szempontjából is definiálni fogjuk, hogy egy adott célgyártmány esetén hibázás nélkül eldönthető legyen a technológia alkalmazhatósága az adott munkadarabra vonatkozó szakmai elvárások figyelembe-vételével. A fejlesztések során meg fogjuk tudni határozni a felhasználók számára azokat a technológiai fejlesztési irányokat, amelyek segítségével ők is hozzá tudnak majd járulni a saját üzleti sikerükhöz, mivel a mi technológiai fejlesztésünk természetszerűleg ki fog hatni az általuk gyártott kész és félkész termékek piaci sikerességéhez, tehát a mi előnyünk a vevőnél-felhasználónál multiplikálódik.

A mi addicionális előnyünk pedig, hogy a projektben történő együttműködésük által a potenciális együttműködő ipari partnerek tőlünk és a projekt szakmai tárgyán kívül eső fejlesztési irányaiknak megismertetésével irányba állítanak bennünket a bevonattechnológiai területen a közeljövőben várható kihívásokkal kapcsolatban, és így a fejlesztési sikereink hosszú távú zálogát biztosítják.

A Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.03.31.

Projekt azonosító száma: 2020-1.1.1-KKV-START-2020-00082